top of page

Премести Лизинг

на търговски недвижими имоти

Поддържащ бизнес под наем

 

Предоставяме услуги, включително консултации за осигуряване на рентабилност на наемите, като посредничество при сделки за наем, проучване на пазара на магазини и офиси и коригиране на условията за наемане на наематели.

オープンプランのオフィス

Посредничество при търговски лизингови сделки

Наемателите и собствениците на офис имоти действат като наемодатели,

предоставя на наемателя доход от право на ползване;

Лизингополучателят посредничи при сделката, за да плати договорените възнаграждения на лизингодателя

屋外でのミーティング

​Лизингови консултации

Професионален персонал ще отговори на предложения, базирани на проучване на пазара и коригиране на условията за наем като местоположение и цена, и ще бъде осигурена бизнес подкрепа.

bottom of page