top of page

Церемония по подписване

Церемония по подписване на бизнес партньорство

Планиран и управляван от NK3 Co., Ltd.

По отношение на Corderi Service и Corderi House Construction Business,

Относно бизнес съюз, включително набиране на капитал

Проведено бизнес обяснение и церемония по подписване 

 

Използвайки животоподдържащите услуги, които сме усъвършенствали досега,

Решихме да започнем нов бизнес, "C-HOUSE Investment Business".  

Пенсионери на и над 65 години, семейства, отглеждащи деца, работещи жени,

Приемайки и подкрепяйки всички японци, включително заети бизнесмени,

Това ще бъде бизнес, който допринася за обществото „C-HOUSE инвестиционен бизнес“.  

C-HOUSE Материали
(японски)

Документ C-HOUSE
(Английски)

bottom of page