top of page

Местен търг

Ограничено до региони по света
местен търг на автомобили

Специализира се в автомобили, които дори обикновените потребители могат да закупят с увереност
Разработване и експлоатация на местен аукционен сайт

bottom of page